Предания на Хермес Трисмегистус

Според преданията Хермес Трисмегистус, “писарят на боговете”, в древен Египет живял и на Авраам бил съвременник. Много източници твърдят, че Хермес (Тот) в древната Атлантида е роден преди повече от 36 000 години.

Египтяните обожествяват Хермес и в един от своите Богове го превръщат с името Тот. Народът на древна Гърция по-късно го приема също за един от боговете си, като го нарича “Хермес – Богът на мъдростта”. По-късно с римския бог Меркурий е отъждествяван Тот.